ΤΕΡΜΑΤΙΚΟ ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΥ – BAR

ασύρματη παραγγελοληψία για σερβιτόρο με το OrderFAST

Το τερματικό σερβιτόρου OrderFAST υλοποιεί όλες τις λειτουργίες για ασύρματη παραγγελοληψία για σερβιτόρο. Ανάλογα με τα δικαιώματα που δίνει ο διαχειριστής σε κάθε υπάλληλο, μπορεί να κάνει σύνταξη νέας παραγγελίας με επιλογή έξτρα ανά είδος που διαμορφώνουν την τιμή, τροποποίηση υπάρχουσας παραγγελίας, προβολή ανοικτών τραπεζιών, επιλεκτική ή συνολική είσπραξη ειδών από τραπέζι, έκδοση απόδειξης ανά τραπέζι, μεταφορά ειδών σε άλλο τραπέζι, έκπτωση είτε κατά την σύνταξη παραγγελίας είτε εκ των υστερών, έκδοση τιμολογίου, επανεκτύπωση παραγγελίας ή απόδειξης, έκδοση Ζ ή Ζ, επανεκτύπωση αναφοράς Ζ, μαζική επανεκτύπωση αποδείξεων και δελτίων παραγγελίας κ.α.

Κατά την σύνταξη παραγγελίας μπορεί ο χειριστής να επιλέξει ανά είδος την σειρά ετοιμασίας (όλα μαζί, πρώτα, δεύτερα, επιδόρπια). Επίσης μπορεί να επιλέξει έξτρα για κάθε είδος τα οποία τροποποιούν αυτόματα την τιμή του είδους. Επιπρόσθετα υπάρχει υποστήριξη για είδη με μονάδα μέτρησης το κιλό αντί το τεμάχιο. Για αυτά τα είδη μπορεί ο χείριστης να εισαγάγει το βάρος τους και αυτόματα προσαρμόζεται η τιμή.

Παρακάτω μπορείτε να δετέ τις σπουδαιότερες από τις λειτουργίες που παρέχει η ασύρματη παραγγελοληψία για σερβιτόρο OrderFAST.

Ασύρματη παραγγελοληψία για σερβιτόρο : Διαθέσιμες λειτουργίες

  • Σύνταξη και αποστολή νέας παραγγελίας με είδη, ειδή με μονάδα μέτρησης το κιλό, έξτρα και σειρά ετοιμασίας (πρώτα, δεύτερα κτλ)
  • Επεξεργασία υφιστάμενης παραγγελίας
  • Ολική ακύρωση υφιστάμενης παραγγελίας
  • Έκδοση Απόδειξης (για όλα τα είδη στο τραπέζι ή ανά είδος)
  • Έκδοση Τιμολογίου
  • Μεταφορά ειδών σε άλλο τραπέζι και άλλο χειριστή (ανάλογα με το επίπεδο πρόσβασης)
  • Κατάσταση τραπεζιών (τραπέζια για έκδοση απόδειξης, τραπέζια για είσπραξη)
  • Είσπραξη χρημάτων – κλείσιμο τραπεζίου (για όλα τα είδη στο τραπέζι ή ανά είδος)
  • Έκπτωση σε επιλεγμένα είδη (ή σε όλα) σε κάποιο τραπέζι. Αυτή η λειτουργία μπορεί να απενεργοποιηθεί ή να απαιτεί PIN.
  • και πολλά ακόμα!

Ο σερβιτόρος μπορεί ανάλογα με το επίπεδο ασφαλείας του να βλέπει μόνο τις δικές του παραγγελίες (απλός χρήστης), όλες τις παραγγελίες του πόστου (ανώτερος χρήστης) ή όλες τις παραγγελίες (διαχειριστής π.χ. ταμπλίστας).

Επίσης οι παραγγελίες μπορούν να εμφανίζονται σε tablet αντί για εκτυπωτή με χρήση του PrinterEmulator (διαθέσιμο στο Google Play)!

Ο ιστότοπος μας χρησιμοποιεί cookies

Παρακαλούμε επιβεβαιώστε ότι αποδέχεστε την χρήση των cookies παρακολούθησης επισκεψιμότητας του ιστοτόπου μας. Μπορείτε επίσης να απορρίψετε τα cookies παρακολούθησης επισκεψιμότητας ώστε να συνεχίσετε την περιήγηση σας στον ιστότοπο μας χωρίς να αποσταλούν δεδομένα σε υπηρεσίες τρίτων.