Η διαχείριση του συστήματος OrderFAST γίνεται από την εφαρμογή OrderFAST Manager. Η εφαρμογή αυτή λειτουργεί σε Windows και παρέχει, μεταξύ άλλων, τις εξής λειτουργίες :

 • Δημιουργία Τμημάτων

 • Δημιουργία, απόκρυψη, διαγραφή Ομάδων Τραπεζιών (Πόστα)

 • Δημιουργία, απόκρυψη, διαγραφή Τραπεζιών

 • Εισαγωγή, απόκρυψη, διαγραφή κατηγοριών στο Menu

 • Εισαγωγή ειδών στο μενού, μεταβολή στοιχείων είδους, απόκρυψη ειδών, διαγραφή ειδών

 • Εισαγωγή, απόκρυψη, διαγραφή “έξτρα” στα είδη, τις κατηγορίες ή στα τμήματα

 • Για κάθε “έξτρα” μπορεί να καθοριστεί τιμή και τελεστής εφαρμογής της στην τιμή του είδους

 • Τα “έξτρα” μπορούν να έχουν και ποσότητα (π.χ. στις μπάλες παγωτό)

 • Για το κάθε είδος ρυθμίζονται οι εκτυπωτές στους οποίους τυπώνεται (για παραγγελίες & αποδείξεις)

 • Εισαγωγή, διαγραφή υπαλλήλων με τα στοιχεία τους

 • Τοποθέτηση υπαλλήλων σε πόστα και βάρδιες

 • Δημιουργία, διαγραφή ομάδων ιδεατών εκτυπωτών

 • Δημιουργία, διαγραφή ιδεατών εκτυπωτών. Ο κάθε φυσικός εκτυπωτής μπορεί να αντιστοιχηθεί σε έναν ή περισσότερους ιδεατούς εκτυπωτές. Έτσι μπορούμε να έχουμε κάθε πιθανή δρομολόγηση εκτυπώσεων. Ο κάθε ιδεατός εκτυπωτής μπορεί να τυπώνει Παραγγελίες, Αποδείξεις, Θεωρημένα Δελτία Παραγγελίας, Δελτία Υπογραφής Πελάτη (για χρέωση δωματίου ξενοδοχείου).

 • Δημιουργία & εκτύπωση αναφορών για κλεισίματα & έλεγχο ταμείου με φίλτρα για τμήμα, χρονική περίοδο και υπάλληλο. Υπάρχουν αναφορές για :

 • Συνοπτική αναφορά (ανά τραπέζι πληρωμένα, οφειλόμενα, κερασμένα, ακυρωμένα, εκπτώσεις, μειωμένα)

 • Πληρωμένα ανά παραγγελία

 • Απλήρωτα ανά παραγγελία

 • Κερασμένα ανά παραγγελία

 • Ακυρωμένα ανά παραγγελία

 • Εκπτώσεις ανά παραγγελία

 • Μειωμένες Ποσότητες ανά παραγγελία  (είδη τα οποία παραγγέλθηκαν και μετά ακυρώθηκαν εξαιτίας αλλαγής της παραγγελίας)

 • Φ.Π.Α. (μόνο όταν υπάρχει Φορολογικός Μηχανισμός για έκδοση αποδείξεων). Πρώτη / τελευταία απόδειξη ανά ημέρα και ποσά ανά κατηγορία ΦΠΑ, Πρώτο / τελευταίο Τιμολόγιο ανά ημέρα  και ποσά ανά κατηγορία ΦΠΑ και Κατάλογος Ακυρωτικών.

 • Ανά Υπάλληλο (Εισπραχθέντα, Οφειλόμενα, Ακυρωμένα, Μειωμένα)

 • Ανά Ημέρα (Τζίρος, Ακυρωμένα, Μειωμένα) με επισήμανση Παρασκευή, Σαββάτου

 • Ανά Μήνα (Τζίρος, Ακυρωμένα, Μειωμένα)

 • Λειτουργία για κατασκευή οποιοσδήποτε άλλης αναφοράς ακόμα και από τον τελικό χρήστη

 • Λειτουργία για μετατροπή οποιονδήποτε από τις παραπάνω αναφορές ακόμα και από τον τελικό χρήστη

 • Δημιουργία αναφορών παρουσίας προσωπικού και μισθοδοσία (ωρομίσθιο / ημερομίσθιο) εφόσον υπάρχει ο κατάλληλος καρταναγνώστης και λογισμικό

 • Στατιστικά ανά είδος με ταξινόμηση ανάλογα με τον τζίρο και τις παραγγελίες. Εξαγωγή των στοιχείων σε Excel.

 • Ρύθμιση της πολιτικής του συστήματος για τα Τερματικά Bar, Σερβιτορων και τις Οθόνες Αφής

 • Ορισμός και ρύθμιση της σειράς ετοιμασίας ειδών (πρώτα, δεύτερα κτλ)