ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Η διαχείριση του συστήματος OrderFAST γίνεται από την εφαρμογή OrderFAST Manager. Η εφαρμογή αυτή λειτουργεί σε Windows και παρέχει, μεταξύ άλλων, τις εξής λειτουργίες :

 • Δημιουργία Τμημάτων

 • Δημιουργία, απόκρυψη, διαγραφή Ομάδων Τραπεζιών (Πόστα)

 • Δημιουργία, απόκρυψη, διαγραφή Τραπεζιών

 • Εισαγωγή, απόκρυψη, διαγραφή κατηγοριών στο Menu

 • Εισαγωγή ειδών στο μενού, μεταβολή στοιχείων είδους, απόκρυψη ειδών, διαγραφή ειδών

 • Εισαγωγή, απόκρυψη, διαγραφή “έξτρα” στα είδη, τις κατηγορίες ή στα τμήματα

 • Για κάθε “έξτρα” μπορεί να καθοριστεί τιμή και τελεστής εφαρμογής της στην τιμή του είδους

 • Τα “έξτρα” μπορούν να έχουν και ποσότητα (π.χ. στις μπάλες παγωτό)

 • Για το κάθε είδος ρυθμίζονται οι εκτυπωτές στους οποίους τυπώνεται (για παραγγελίες & αποδείξεις)

 • Εισαγωγή, διαγραφή υπαλλήλων με τα στοιχεία τους

 • Τοποθέτηση υπαλλήλων σε πόστα και βάρδιες

 • Δημιουργία, διαγραφή ομάδων ιδεατών εκτυπωτών

 • Δημιουργία, διαγραφή ιδεατών εκτυπωτών. Ο κάθε φυσικός εκτυπωτής μπορεί να αντιστοιχηθεί σε έναν ή περισσότερους ιδεατούς εκτυπωτές. Έτσι μπορούμε να έχουμε κάθε πιθανή δρομολόγηση εκτυπώσεων. Ο κάθε ιδεατός εκτυπωτής μπορεί να τυπώνει Παραγγελίες, Αποδείξεις, Θεωρημένα Δελτία Παραγγελίας, Δελτία Υπογραφής Πελάτη (για χρέωση δωματίου ξενοδοχείου).

 • Δημιουργία & εκτύπωση αναφορών για κλεισίματα & έλεγχο ταμείου με φίλτρα για τμήμα, χρονική περίοδο και υπάλληλο. Υπάρχουν αναφορές για :

 • Συνοπτική αναφορά (ανά τραπέζι πληρωμένα, οφειλόμενα, κερασμένα, ακυρωμένα, εκπτώσεις, μειωμένα)

 • Πληρωμένα ανά παραγγελία

 • Απλήρωτα ανά παραγγελία

 • Κερασμένα ανά παραγγελία

 • Ακυρωμένα ανά παραγγελία

 • Εκπτώσεις ανά παραγγελία

 • Μειωμένες Ποσότητες ανά παραγγελία  (είδη τα οποία παραγγέλθηκαν και μετά ακυρώθηκαν εξαιτίας αλλαγής της παραγγελίας)

 • Φ.Π.Α. (μόνο όταν υπάρχει Φορολογικός Μηχανισμός για έκδοση αποδείξεων). Πρώτη / τελευταία απόδειξη ανά ημέρα και ποσά ανά κατηγορία ΦΠΑ, Πρώτο / τελευταίο Τιμολόγιο ανά ημέρα  και ποσά ανά κατηγορία ΦΠΑ και Κατάλογος Ακυρωτικών.

 • Ανά Υπάλληλο (Εισπραχθέντα, Οφειλόμενα, Ακυρωμένα, Μειωμένα)

 • Ανά Ημέρα (Τζίρος, Ακυρωμένα, Μειωμένα) με επισήμανση Παρασκευή, Σαββάτου

 • Ανά Μήνα (Τζίρος, Ακυρωμένα, Μειωμένα)

 • Λειτουργία για κατασκευή οποιοσδήποτε άλλης αναφοράς ακόμα και από τον τελικό χρήστη

 • Λειτουργία για μετατροπή οποιονδήποτε από τις παραπάνω αναφορές ακόμα και από τον τελικό χρήστη

 • Δημιουργία αναφορών παρουσίας προσωπικού και μισθοδοσία (ωρομίσθιο / ημερομίσθιο) εφόσον υπάρχει ο κατάλληλος καρταναγνώστης και λογισμικό

 • Στατιστικά ανά είδος με ταξινόμηση ανάλογα με τον τζίρο και τις παραγγελίες. Εξαγωγή των στοιχείων σε Excel.

 • Ρύθμιση της πολιτικής του συστήματος για τα Τερματικά Bar, Σερβιτορων και τις Οθόνες Αφής

 • Ορισμός και ρύθμιση της σειράς ετοιμασίας ειδών (πρώτα, δεύτερα κτλ)

Ο ιστότοπος μας χρησιμοποιεί cookies

Παρακαλούμε επιβεβαιώστε ότι αποδέχεστε την χρήση των cookies παρακολούθησης επισκεψιμότητας του ιστοτόπου μας. Μπορείτε επίσης να απορρίψετε τα cookies παρακολούθησης επισκεψιμότητας ώστε να συνεχίσετε την περιήγηση σας στον ιστότοπο μας χωρίς να αποσταλούν δεδομένα σε υπηρεσίες τρίτων.