ΤΕΡΜΑΤΙΚΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ – ΤΑΜΠΛΙΣΤΑ

Ο Ταμπλίστας έχει διαθέσιμες τις εξής λειτουργίες

 • Σύνταξη και αποστολή νέας παραγγελίας

 • Επεξεργασία υφιστάμενης παραγγελίας

 • Έκδοση Απόδειξης ή επανεκτύπωση

 • Μεταφορά ειδών σε άλλο τραπέζι ή σε άλλο χειριστή

 • Κατάσταση τραπεζιών

 • Είσπραξη χρημάτων (κλείσιμο τραπεζίου)

 • Έκδοση ή επανεκτύπωση Ζ, Χ

 • Έκπτωση σε νέες ή υφιστάμενες παραγγελίες

 • Ακύρωση παραστατικού

 • Έκδοση Τιμολογίου

 • Ρύθμιση λειτουργίας Self Sevice

 • Λειτουργίες Delivery (διαχείριση πελατολογίου, σύνταξη παραγγελιών delivery με τα στοιχεία των πελατών, αποστολή παραγγελιών και χρέωση τους σε μεταφορείς)

Ο χειριστής μπορεί ανάλογα με το επίπεδο που του καθορίζετε να βλέπει μόνο τις δικές του παραγγελίες (απλός χρήστης), όλες τις παραγγελίες του πόστου (ανώτερος χρήστης) ή όλες τις παραγγελίες.

Ο ιστότοπος μας χρησιμοποιεί cookies

Παρακαλούμε επιβεβαιώστε ότι αποδέχεστε την χρήση των cookies παρακολούθησης επισκεψιμότητας του ιστοτόπου μας. Μπορείτε επίσης να απορρίψετε τα cookies παρακολούθησης επισκεψιμότητας ώστε να συνεχίσετε την περιήγηση σας στον ιστότοπο μας χωρίς να αποσταλούν δεδομένα σε υπηρεσίες τρίτων.