Ο e-Τιμοκατάλογος είναι μια εφαρμογή παρουσίασης τιμοκαταλόγου σε πολλές γλώσσες σε tablet Android ή οθόνη αφής με Windows 10.Εικόνα του τιμοκαταλόγου

Η εφαρμογή αντλεί στοιχεία από τον Online τιμοκατάλογο του MyWaiter ο οποίος είναι ο ίδιος με αυτόν που χρησιμοποιεί η ασύρματη παραγγελιοληψία OrderFAST.  Μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε για παρουσίαση τιμοκαταλόγου σε tablet, το οποίο διατίθεται εντός της επιχείρησης στους πελάτες, είτε για προβολή του τιμοκαταλόγου στην είσοδο με μεγάλη οθόνη αφής.

Η εφαρμογή παρέχει την δυνατότητα άμεσης επιλογής γλωσσάς και προβολής των ειδών ανά κατηγορία με φωτογραφίες και αναλυτικές περιγραφές.

Διαχείριση του Τιμοκαταλόγου

Κάθε φορά που θέλετε να κάνετε κάποια αλλαγή στον τιμοκατάλογο σας απλά συνδέεστε στο διαχειριστικό του MyWaiter και από εκεί μπορείτε να προσθέσετε ή να αφαιρέσετε είδη, να ανεβάσετε φωτογραφίες, να αλλάξετε τιμές ή να αλλάξετε τις περιγραφές των ειδών. Η εφαρμογή αυτόματα κατεβάζει τον νέο τιμοκατάλογο όποτε αυτός μεταβληθεί ενώ αυτόματα ενημερώνεται και η ασύρματη παραγγελιοληψία OrderFAST.Αναλυτικές πληροφορίες είδους με φωτογραφία

Μέσα απο το διαχειριστικό μπορείτε επίσης  να μεταφράσετε τον τιμοκατάλογο σας και τις περιγραφές των ειδών σε όσες γλώσσες θέλετε και αυτόματα οι νέες γλώσσες εμφανίζονται στον ηλεκτρονικό τιμοκατάλογο.